Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka pisma japońskiego 09-NPJ-16
Reguły punktacji przedmiotu

DL-Japon - filologia, specjalność japonistyka, studia stacjonarne licencjackie
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-Japo - japonistyka
DLx-Japon - filologia, specjalność japonistyka
DLx-JaponX - filologia, specjalność japonistyka (ost. rek. 2019/2020)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-Japon
filologia, specjalność japonistyka, studia stacjonarne licencjackie
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-Japo
japonistyka
DLx-Japon
filologia, specjalność japonistyka
DLx-JaponX
filologia, specjalność japonistyka (ost. rek. 2019/2020)
Punktacja ECTS
ECTS
8
(2018/SZ - 2019/SZ)
14
(2020/SZ - ...)
5
(2001/SZ - 2011/SZ)
8
(2017/2018 - ...)
5
(2020/SZ - ...)
5
(2001/SZ - 2011/SZ)
7
(2012/SZ - 2012/SZ)
8
(2013/SZ - 2016/SZ)
8
(2016/SZ - 2016/SZ)
9
(2017/SZ - 2018/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)