Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 09-MSM-44
Reguły punktacji przedmiotu

S2-FWSr - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska
S2-FWSu - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska
X-S2-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S2-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
X-S2x-CRX - filologia, specjalność interdyscyplinarne studia o narracjach kulturowych
X-S2x-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
X-S2x-RosX - filologia, specjalność filologia rosyjska
X-S2x-UkrX - filologia, specjalność filologia ukraińska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-FWSr
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska
S2-FWSu
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska
X-S2-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S2-Ros
filologia, specjalność filologia rosyjska
X-S2x-CRX
filologia, specjalność interdyscyplinarne studia o narracjach kulturowych
X-S2x-Ros
filologia, specjalność filologia rosyjska
X-S2x-RosX
filologia, specjalność filologia rosyjska
X-S2x-UkrX
filologia, specjalność filologia ukraińska
Punktacja ECTS
ECTS
20
(2017/2018 - 2017/2018)
20
(2019/2020 - 2020/2021)
22
(2021/2022 - 2022/2023)
20
(2023/2024 - ...)
22
(2021/2022 - ...)
20
(2017/2018 - 2022/2023)
15
(2012/SL - 2013/SL)
20
(2016/2017 - 2022/2023)
15
(2012/SL - 2013/SL)
17
(2014/SL - 2014/SL)
18
(2015/SL - 2015/2016)
20
(2016/2017 - 2016/2017)
26
(2018/2019 - 2018/2019)
20
(2018/2019 - 2020/2021)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)