Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika 09-LOG-FŁ-11
Reguły punktacji przedmiotu

DL-BLOTEW - filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
DLx-AzjaWX - filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamska (ost. rekr. 2020/2021)
DLx-BLITWX - filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska (ost. rekr. 2019/2020)
DLx-BLOTEW - filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
DLx-NGrecX - filologia, specjalność filologia nowogrecka (ost. rekr. 2019/2020)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-BLOTEW
filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
DLx-AzjaWX
filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamska (ost. rekr. 2020/2021)
DLx-BLITWX
filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska (ost. rekr. 2019/2020)
DLx-BLOTEW
filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
DLx-NGrecX
filologia, specjalność filologia nowogrecka (ost. rekr. 2019/2020)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2001/SZ - ...)
4
(2016/SZ - ...)
2
(2017/SZ - ...)
4
(2001/SZ - ...)
3
(2015/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)