Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika 09-LOG-12
Reguły punktacji przedmiotu

DL-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
Punktacja ECTS
ECTS
4
(2016/SZ - ...)
4
(2001/SZ - 2016/SL)
4
(2015/2016 - 2016/SL)
4
(2001/SZ - 2016/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)