Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy zachodnioeuropejski 09-LJZA-ZU-44
Reguły punktacji przedmiotu

N2-FWSr - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska
X-N2x-RosX - filologia, specjalność filologia rosyjska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
N2-FWSr
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska
X-N2x-RosX
filologia, specjalność filologia rosyjska
Punktacja ECTS
ECTS
1
(2016/2017 - 2020/2021)
2
(2022/2023 - ...)
1
(2019/2020 - 2020/2021)
3
(2021/2022 - 2021/2022)
1
(2014/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)