Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka zachodnioeuropejskiego 09-LJZA-ZU-24
Reguły punktacji przedmiotu

N2-FWSr - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
N2-FWSr
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska
Punktacja ECTS
ECTS
1
(2013/SL - ...)
2
(2019/2020 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)