Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura duńska 09-LDU-44
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FIdu - filologia, specjalność filologia duńska (ost. rek. 2019/2020)
S1-FSd - filologia skandynawska, specjalność filologia duńska
X-S1-Dun - filologia, specjalność filologia duńska
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1x-Dun - filologia, specjalność filologia duńska
X-S5-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FIdu
filologia, specjalność filologia duńska (ost. rek. 2019/2020)
S1-FSd
filologia skandynawska, specjalność filologia duńska
X-S1-Dun
filologia, specjalność filologia duńska
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1x-Dun
filologia, specjalność filologia duńska
X-S5-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2001/SZ - ...)
3
(2023/SL - ...)
3
(2001/SZ - ...)
3
(2020/2021 - ...)
3
(2001/SZ - ...)
3
(2020/2021 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)