Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru 09-JPDW-12
Reguły punktacji przedmiotu

DLx-Japo - japonistyka

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLx-Japo
japonistyka
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2020/SZ - ...)
Oferta zajęć do wyboru w Szkole Nauk o Języku i Literaturze
SNJL
1
(2021/2022 - ...)
nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)