Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 09-FR-SEMLIC-12
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FREba - filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa (region europejski: bałtycki)
S1-FREdw - filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa (region azjatycki: dalekowschodni)
S1-FREf - filologie regionów, specjalność filologia fińska
S1-FREi - filologie regionów, specjalność indologia
S1-FREn - filologie regionów, specjalność filologia nowogrecka
S1-FREw - filologie regionów, specjalność filologia węgierska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FREba
filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa (region europejski: bałtycki)
S1-FREdw
filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa (region azjatycki: dalekowschodni)
S1-FREf
filologie regionów, specjalność filologia fińska
S1-FREi
filologie regionów, specjalność indologia
S1-FREn
filologie regionów, specjalność filologia nowogrecka
S1-FREw
filologie regionów, specjalność filologia węgierska
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2022/SZ - ...)
3
(2022/SZ - ...)
5
(2022/SZ - ...)
5
(2022/SZ - ...)
3
(2022/SZ - ...)
7
(2022/SZ - ...)
Wydział Neofilologii, seminarium licencjackie lub magisterskie
09-S
1
(2022/SZ - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)