Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultatywny przedmiot do wyboru IV 09-FPW4-11
Reguły punktacji przedmiotu

DLx-FilWB - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia białoruska
DLx-FilWS - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska
DLx-FilWSU - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLx-FilWB
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia białoruska
DLx-FilWS
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska
DLx-FilWSU
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska
Punktacja ECTS
ECTS
4
(2016/2017 - 2017/2018)
2
(2018/2019 - 2020/2021)
2
(2022/2023 - ...)
5
(2020/2021 - ...)
5
(2020/2021 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)