Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia 09-FIL-JN-22
Reguły punktacji przedmiotu

DLx-JNX - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji (ost. rekr. 2020/2021)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLx-JNX
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji (ost. rekr. 2020/2021)
Punktacja ECTS
ECTS
2
(2022/SZ - ...)
3
(2019/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)