Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego 09-ANG-56
Reguły punktacji przedmiotu

DL-Dun - filologia, specjalność filologia duńska
DL-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DL-Norw - filologia, specjalność filologia norweska, studia stacjonarne licencjackie
DL-Szw - filologia, specjalność filologia szwedzka, studia stacjonarne licencjackie
DLx-Dun - filologia, specjalność filologia duńska
DLx-DunX - filologia, specjalność filologia duńska (ost. rek. 2019/2020)
DLx-Norw - filologia, specjalność filologia norweska
DLx-NorwX - filologia, specjalność filologia norweska (ost. rek. 2019/2020)
DLx-Szw - filologia, specjalność filologia szwedzka
DLx-SzwX - filologia, specjalność filologia szwedzka (ost. rekr. 2019/2020)
DU-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-Dun
filologia, specjalność filologia duńska
DL-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DL-Norw
filologia, specjalność filologia norweska, studia stacjonarne licencjackie
DL-Szw
filologia, specjalność filologia szwedzka, studia stacjonarne licencjackie
DLx-Dun
filologia, specjalność filologia duńska
DLx-DunX
filologia, specjalność filologia duńska (ost. rek. 2019/2020)
DLx-Norw
filologia, specjalność filologia norweska
DLx-NorwX
filologia, specjalność filologia norweska (ost. rek. 2019/2020)
DLx-Szw
filologia, specjalność filologia szwedzka
DLx-SzwX
filologia, specjalność filologia szwedzka (ost. rekr. 2019/2020)
DU-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2001/SZ - ...)
3
(2012/2013 - ...)
3
(2001/SZ - ...)
3
(2001/SZ - ...)
3
(2001/SZ - ...)
3
(2001/SZ - ...)
3
(2001/SZ - ...)
3
(2001/SZ - ...)
3
(2001/SZ - ...)
3
(2001/SZ - ...)
3
(2012/2013 - ...)
Punkty z gr A
PKTA
1
(2013/2014 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)