Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura Obszaru Językowego (fil. Indonezyjsko-Malajska) 09-2KOJ-IM-22
Reguły punktacji przedmiotu

X-S1-AzjaIM - filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia indonezyjsko-malajska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
X-S1-AzjaIM
filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia indonezyjsko-malajska
Punktacja ECTS
ECTS
5
(2015/SZ - ...)
2.5
(2012/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)