Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stratygrafia 07-STRAT-GL1-DL
Reguły punktacji przedmiotu

DIx-GLInz - geologia (7 sem.-inż)
DLx-GL - geologia (6 sem.)
DLx-GZMW - geologia, specjalność gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DIx-GLInz
geologia (7 sem.-inż)
DLx-GL
geologia (6 sem.)
DLx-GZMW
geologia, specjalność gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2014/2015 - ...)
3
(2014/2015 - ...)
3
(2014/2015 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)