Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa 07-PZW-G3-DD
Reguły punktacji przedmiotu

DD-GL - Studia Doktoranckie w zakresie Geologii
DD-GR - Studia Doktoranckie w zakresie Geografii

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DD-GL
Studia Doktoranckie w zakresie Geologii
DD-GR
Studia Doktoranckie w zakresie Geografii
Punktacja ECTS
ECTS
1
(2019/2020 - ...)
2
(2015/2016 - 2018/2019)
2
(2015/2016 - 2018/2019)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)