Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Repetytorium z matematyki elementarnej 06-DRMELM0
Reguły punktacji przedmiotu

DIx-InfInz - informatyka (7 sem.-inż)
DL-Inf - informatyka
DL-Mat - matematyka
DLx-Inf - informatyka (6 sem.)-przeniesieni na DIx-InfInz
DLx-Mat - matematyka
DLx-NMI - nauczanie matematyki i informatyki
ERASMUS - Erasmus
ZIx-InfInz - informatyka (7 sem.-inż)
ZL-Mat - matematyka
ZLx-Mat - matematyka
ZLx-NMI - nauczanie matematyki i informatyki

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DIx-InfInz
informatyka (7 sem.-inż)
DL-Inf
informatyka
DL-Mat
matematyka
DLx-Inf
informatyka (6 sem.)-przeniesieni na DIx-InfInz
DLx-Mat
matematyka
DLx-NMI
nauczanie matematyki i informatyki
ERASMUS
Erasmus
ZIx-InfInz
informatyka (7 sem.-inż)
ZL-Mat
matematyka
ZLx-Mat
matematyka
ZLx-NMI
nauczanie matematyki i informatyki
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2011/SZ - 2012/SL)
2
(2012/SZ - 2013/SL)
4
(2013/SZ - ...)
2
(2012/SZ - 2013/SL)
2
(2009/SZ - 2013/SL)
2
(2012/SZ - 2013/SL)
2
(2012/SZ - 2013/SL)
4
(2013/SZ - ...)
4
(2013/SZ - ...)
4
(2019/2020 - ...)
4
(2011/2012 - ...)
2
(2012/SZ - 2013/SL)
2
(2010/SZ - ...)
2
(2012/2013 - ...)
Punkty na WMI
WMI
1
(2021/SZ - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)