Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja człowiek-komputer 06-DKCKLI0
Reguły punktacji przedmiotu

ERASMUS - Erasmus
ERASMUS-BIP - Erasmus BIP
N3-IN - informatyka (7 sem.-inż)
S1-MA - matematyka
S3-IN - informatyka (7 sem.-inż)
X-N1-Inf - informatyka
X-N1x-Inf - informatyka (6 sem.)-przeniesieni na ZIx-InfInz
X-S1-Inf - informatyka
X-S1x-Inf - informatyka (6 sem.)-przeniesieni na DIx-InfInz
X-S2-Inf - informatyka
X-S2x-Inf - informatyka
X-S5-Inf - informatyka

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ERASMUS
Erasmus
ERASMUS-BIP
Erasmus BIP
N3-IN
informatyka (7 sem.-inż)
S1-MA
matematyka
S3-IN
informatyka (7 sem.-inż)
X-N1-Inf
informatyka
X-N1x-Inf
informatyka (6 sem.)-przeniesieni na ZIx-InfInz
X-S1-Inf
informatyka
X-S1x-Inf
informatyka (6 sem.)-przeniesieni na DIx-InfInz
X-S2-Inf
informatyka
X-S2x-Inf
informatyka
X-S5-Inf
informatyka
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2019/2020 - ...)
4
(2019/2020 - ...)
5
(2007/2008 - ...)
5
(2010/2011 - ...)
5
(2007/2008 - 2012/2013)
4
(2013/2014 - ...)
5
(2007/2008 - ...)
5
(2007/2008 - ...)
5
(2007/2008 - 2012/2013)
5
(2007/2008 - 2012/2013)
4
(2013/2014 - ...)
5
(2010/2011 - ...)
5
(2010/2011 - ...)
5
(2007/2008 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)