Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 05-SEL-36h1
Reguły punktacji przedmiotu

S1-HIaz - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
S1-HIn - historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
S1-HIpm - historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020)
S1-HIw - historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
S1-HWS - humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1x-FH - filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
X-S1x-HM - historia, specjalność mediewistyka (ost. rek. 2019/2020)
X-S1x-HMK - historia, specjalność myśl i kultura polityczna
X-S1x-HWS - humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
X-S1x-Historia - historia (ost. rek. 2019/2020)
X-S1x-SE - historia, specjalność socjoekonomika

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-HIaz
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
S1-HIn
historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
S1-HIpm
historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020)
S1-HIw
historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
S1-HWS
humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1x-FH
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
X-S1x-HM
historia, specjalność mediewistyka (ost. rek. 2019/2020)
X-S1x-HMK
historia, specjalność myśl i kultura polityczna
X-S1x-HWS
humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
X-S1x-Historia
historia (ost. rek. 2019/2020)
X-S1x-SE
historia, specjalność socjoekonomika
Punktacja ECTS
ECTS
3
(2016/2017 - ...)
3
(2016/SL - ...)
3
(2016/SL - ...)
3
(2017/SL - ...)
3
(2016/SL - ...)
6
(2018/SL - ...)
3
(2015/2016 - ...)
3
(2018/2019 - ...)
5
(2015/2016 - ...)
3
(2016/SL - ...)
3
(2016/SL - ...)
6
(2017/SL - ...)
3
(2016/SL - ...)
3
(2016/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)