Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 03-SEM-22PDMJ
Reguły punktacji przedmiotu

S2-FP - filologia polska
S2-PNE - Polacy i Niemcy w Europie
X-S2-FilPol - filologia polska, studia stacjonarne drugiego stopnia
X-S2-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S2x-FilSlowPol - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
X-S2x-PKK - polonistyka w kontekstach kultury

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-FP
filologia polska
S2-PNE
Polacy i Niemcy w Europie
X-S2-FilPol
filologia polska, studia stacjonarne drugiego stopnia
X-S2-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S2x-FilSlowPol
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
X-S2x-PKK
polonistyka w kontekstach kultury
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 14
(2012/2013 - ...)
14
(2014/2015 - ...)
14
(2011/2012 - 2012/2013)
14
(2012/2013 - ...)
5
(2015/2016 - 2016/2017)
8
(2017/2018 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)