Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 03-SEM-22PDM
Reguły punktacji przedmiotu

DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-FilPol - filologia polska, studia stacjonarne drugiego stopnia
DU-KLASPOL - filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska, studia stacjonarne drugiego stopnia
DU-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DU-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DUx-BA - bałkanistyka
DUx-FH - filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DUx-FS - filologia, specjalność filologia serbska
DUx-FilPol - filologia polska
DUx-FilSlowPol - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DUx-PKK - polonistyka w kontekstach kultury
DUx-PNWE - Polacy i Niemcy w Europie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-FilPol
filologia polska, studia stacjonarne drugiego stopnia
DU-KLASPOL
filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska, studia stacjonarne drugiego stopnia
DU-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DUx-BA
bałkanistyka
DUx-FH
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DUx-FS
filologia, specjalność filologia serbska
DUx-FilPol
filologia polska
DUx-FilSlowPol
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DUx-PKK
polonistyka w kontekstach kultury
DUx-PNWE
Polacy i Niemcy w Europie
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 14
(2012/2013 - ...)
14
(2011/2012 - 2012/2013)
14
(2012/2013 - 2012/2013)
14
(2012/2013 - 2013/2014)
14
(2013/2014 - ...)
14
(2019/2020 - ...)
5
(2015/2016 - ...)
12
(2014/2015 - ...)
5
(2015/2016 - 2016/2017)
14
(2013/2014 - ...)
5
(2015/2016 - 2016/2017)
8
(2015/2016 - ...)
14
(2016/2017 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)