Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 03-SEM-22PDM
Reguły punktacji przedmiotu

DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-FilPol - filologia polska, studia stacjonarne drugiego stopnia
DU-KLASPOL - filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska, studia stacjonarne drugiego stopnia
DU-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DU-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DUx-BA - bałkanistyka
DUx-FH - filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DUx-FS - filologia, specjalność filologia serbska
DUx-FilPol - filologia polska
DUx-FilSlowPol - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DUx-PKK - polonistyka w kontekstach kultury
DUx-PNWE - Polacy i Niemcy w Europie
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-MISHIS
DU-FilPol
DU-KLASPOL
DU-MISH
DU-MISHIS
DU-MISHIS2
DUx-BA
DUx-FH
DUx-FS
DUx-FilPol
DUx-FilSlowPol
DUx-PKK
DUx-PNWE
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 14
(2012/2013 - ...)
14
(2011/2012 - 2012/2013)
14
(2012/2013 - 2012/2013)
14
(2012/2013 - 2013/2014)
14
(2013/2014 - ...)
14
(2019/2020 - ...)
5
(2015/2016 - ...)
12
(2014/2015 - ...)
5
(2015/2016 - 2016/2017)
14
(2013/2014 - ...)
5
(2015/2016 - 2016/2017)
8
(2015/2016 - ...)
14
(2016/2017 - ...)