Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 03-SD-32FKMDL
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FKM
filmoznawstwo i kultura mediów
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 10
(2014/2015 - ...)
10
(2014/2015 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)