Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka z elementami analizy i interpretacji 03-PAI-12CSDL-E
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FIch - filologia, specjalność filologia chorwacka (ost. rek. 2018/2019)
S1-SLk - studia slawistyczne, specjalność studia kroatystyczne
X-S1-FilChorSerb - filologia, specjalność filologia chorwacka i serbska
X-S1x-FCH - filologia, specjalność filologia chorwacka

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FIch
filologia, specjalność filologia chorwacka (ost. rek. 2018/2019)
S1-SLk
studia slawistyczne, specjalność studia kroatystyczne
X-S1-FilChorSerb
filologia, specjalność filologia chorwacka i serbska
X-S1x-FCH
filologia, specjalność filologia chorwacka
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2014/2015 - 2014/2015)
3
(2015/2016 - ...)
3
(2019/2020 - ...)
5
(2010/2011 - 2011/2012)
3
(2012/2013 - 2015/2016)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)