Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obiegi i kanony literatury 03-OKL-21PKKDM
Reguły punktacji przedmiotu

DLx-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów
DLx-FilPol - filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DLx-FilPolO - filologia polska, profil ogólnoakademicki
DU-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DUx-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów
DUx-FilPol - filologia polska
DUx-LP - literatura powszechna
DUx-PKK - polonistyka w kontekstach kultury

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLx-FKM
filmoznawstwo i kultura mediów
DLx-FilPol
filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DLx-FilPolO
filologia polska, profil ogólnoakademicki
DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DUx-FKM
filmoznawstwo i kultura mediów
DUx-FilPol
filologia polska
DUx-LP
literatura powszechna
DUx-PKK
polonistyka w kontekstach kultury
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2015/2016 - ...)
2
(2015/2016 - 2017/2018)
2
(2016/2017 - ...)
3
(2018/2019 - ...)
3
(2015/2016 - ...)
2
(2015/2016 - ...)
3
(2018/2019 - ...)
3
(2015/2016 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)