Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury staropolskiej i oświecenia 03-LPS-11PDL
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FP - filologia polska, profil ogólnoakademicki
S1-MISH-03 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MISH-09 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S1-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S1-MISH-14 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MISH-15 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Anglistyki
S1-MISH-18 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S1-MISH-20 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MISH-21 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
S1-MISH-22 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S1-MISH-24 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
S5-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
X-S1-FilPol - filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
X-S1-KLASPOL - filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
X-S1-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1x-FilPol - filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
X-S1x-KLASPOL - filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FP
filologia polska, profil ogólnoakademicki
S1-MISH-03
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MISH-09
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S1-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S1-MISH-14
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MISH-15
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Anglistyki
S1-MISH-18
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S1-MISH-20
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MISH-21
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
S1-MISH-22
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S1-MISH-24
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
S5-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
X-S1-FilPol
filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
X-S1-KLASPOL
filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
X-S1-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1x-FilPol
filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
X-S1x-KLASPOL
filologia, specjalność filologia klasyczna i filologia polska
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2010/2011 - 2012/2013)
4
(2013/2014 - 2014/2015)
3
(2015/2016 - ...)
4
(2012/2013 - 2015/2016)
3
(2016/2017 - ...)
4
(2012/2013 - 2015/2016)
3
(2016/2017 - ...)
4
(2012/2013 - 2015/2016)
3
(2016/2017 - ...)
4
(2012/2013 - 2015/2016)
3
(2016/2017 - ...)
4
(2012/2013 - 2015/2016)
3
(2016/2017 - ...)
4
(2012/2013 - 2015/2016)
3
(2016/2017 - ...)
4
(2012/2013 - 2015/2016)
3
(2016/2017 - ...)
4
(2012/2013 - 2015/2016)
3
(2016/2017 - ...)
4
(2012/2013 - 2015/2016)
3
(2016/2017 - ...)
4
(2012/2013 - 2015/2016)
3
(2016/2017 - ...)
3
(2022/2023 - ...)
4
(2010/2011 - 2013/2014)
6
(2010/2011 - 2012/2013)
4
(2010/2011 - 2013/2014)
4
(2012/2013 - 2015/2016)
3
(2016/2017 - ...)
4
(2012/2013 - 2016/2017)
3
(2017/2018 - ...)
4
(2010/2011 - 2014/2015)
3
(2015/2016 - 2017/2018)
6
(2010/2011 - 2013/2014)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)