Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

W kręgu adaptacji: literatura-film-gry wideo 03-KA-12GRDL
Reguły punktacji przedmiotu

S1-GRO - groznawstwo
S1-MISH-21 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-GRO
groznawstwo
S1-MISH-21
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2021/2022 - ...)
3
(2022/2023 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)