Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Globalna historia gier cyfrowych 03-GHG-12GRDL-E
Reguły punktacji przedmiotu

S1-GRO - groznawstwo
S1-RDZ - reżyseria dźwięku (profil praktyczny) (ost. rekr. 2022/2023)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-GRO
groznawstwo
S1-RDZ
reżyseria dźwięku (profil praktyczny) (ost. rekr. 2022/2023)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2021/2022 - ...)
3
(2022/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)