Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy kultury języka 03-FK-400
Reguły punktacji przedmiotu

DLx-Ba - bałkanistyka (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DLx-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów
DLx-FilPol - filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DLx-FilPolO - filologia polska, profil ogólnoakademicki
DLx-JPO - filologia polska jako obca (Słubice ost. rekr. 2016/2017)
DLx-PF - polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (prow. wspól. WFPiK, WNS.)
DLx-WOT - wiedza o teatrze
DUx-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów
DUx-FilPol - filologia polska
DUx-LP - literatura powszechna
DUx-PKK - polonistyka w kontekstach kultury

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLx-Ba
bałkanistyka (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DLx-FKM
filmoznawstwo i kultura mediów
DLx-FilPol
filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DLx-FilPolO
filologia polska, profil ogólnoakademicki
DLx-JPO
filologia polska jako obca (Słubice ost. rekr. 2016/2017)
DLx-PF
polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (prow. wspól. WFPiK, WNS.)
DLx-WOT
wiedza o teatrze
DUx-FKM
filmoznawstwo i kultura mediów
DUx-FilPol
filologia polska
DUx-LP
literatura powszechna
DUx-PKK
polonistyka w kontekstach kultury
Punktacja ECTS
ECTS
2
(2020/2021 - ...)
3
(2022/2023 - ...)
2
(2014/2015 - ...)
2
(2014/2015 - ...)
2
(2014/2015 - ...)
2
(2017/2018 - ...)
3
(2020/2021 - ...)
2
(2015/2016 - ...)
2
(2014/2015 - ...)
2
(2014/2015 - ...)
3
(2020/2021 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)