Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

„Najstarsze złoto świata”. Nieznane dzieje cywilizacji dawnej Tracji 03-F-NZS
Reguły punktacji przedmiotu

DLx-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów
DLx-FSPX - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DUx-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLx-FKM
filmoznawstwo i kultura mediów
DLx-FSPX
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DUx-FKM
filmoznawstwo i kultura mediów
Punktacja ECTS
ECTS
2
(2018/2019 - ...)
3
(2018/2019 - ...)
3
(2018/2019 - ...)
3
(2018/2019 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)