Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja międzykulturowa w krajach V4 w dobie kryzysu migracyjnego 03-F-EMK
Reguły punktacji przedmiotu

DLx-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów
DUx-FKM - filmoznawstwo i kultura mediów

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLx-FKM
filmoznawstwo i kultura mediów
DUx-FKM
filmoznawstwo i kultura mediów
Punktacja ECTS
ECTS
2
(2016/2017 - ...)
3
(2016/2017 - ...)
3
(2016/2017 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)