Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona radiologiczna 02-ORF
Reguły punktacji przedmiotu

DU-CCHS - chemia, specjalność chemia środowiska
DU-CHB - chemia, specjalność chemia biologiczna
DU-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DU-CHM - chemia, specjalność chemia materiałowa
DU-CHSt - chemia, specjalność chemia stosowana
DUx-CCHS - chemia, specjalność chemia środowiska
DUx-CHB - chemia, specjalność chemia biologiczna
DUx-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DUx-CHM - chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rek. 2019/2020)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-CCHS
chemia, specjalność chemia środowiska
DU-CHB
chemia, specjalność chemia biologiczna
DU-CHK
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DU-CHM
chemia, specjalność chemia materiałowa
DU-CHSt
chemia, specjalność chemia stosowana
DUx-CCHS
chemia, specjalność chemia środowiska
DUx-CHB
chemia, specjalność chemia biologiczna
DUx-CHK
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DUx-CHM
chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rek. 2019/2020)
Punktacja ECTS
ECTS
5
(2017/2018 - ...)
5
(2010/2011 - 2016/2017)
5
(2010/2011 - 2016/2017)
5
(2010/2011 - 2016/2017)
5
(2010/2011 - 2016/2017)
5
(2010/2011 - 2016/2017)
5
(2010/2011 - 2016/2017)
5
(2010/2011 - 2016/2017)
5
(2010/2011 - 2016/2017)
5
(2010/2011 - 2016/2017)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)