Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsultacje naukowe 02-KNG
Reguły punktacji przedmiotu

DD-Chem - Studia doktoranckie na Wydziale Chemii
DD-TMChem - Interdyscyplinarnye i międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii, chemii i fizyki nanostruktur na Wydziale Chemii

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DD-Chem
Studia doktoranckie na Wydziale Chemii
DD-TMChem
Interdyscyplinarnye i międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii, chemii i fizyki nanostruktur na Wydziale Chemii
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2014/2015 - ...)
1
(2014/2015 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)