Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna 02-CNGBK
Reguły punktacji przedmiotu

DUx-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DUx-CHMA - chemia materiałowa

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DUx-CHK
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DUx-CHMA
chemia materiałowa
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2020/2021 - ...)
5
(2020/2021 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)