Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analityka środków kosmetycznych 02-ASKL
Reguły punktacji przedmiotu

X-S1-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna
X-S1x-AC - chemia, specjalność analityka chemiczna (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna (ost. rekr. 15/16)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
X-S1-CHK
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
X-S1x-AC
chemia, specjalność analityka chemiczna (ost. rekr. 15/16)
X-S1x-CHK
chemia, specjalność chemia kosmetyczna (ost. rekr. 15/16)
Punktacja ECTS
ECTS
5
(2015/2016 - 2016/2017)
4
(2017/2018 - 2022/2023)
5
(2023/2024 - ...)
4
(2009/2010 - 2015/2016)
4
(2013/2014 - 2015/2016)
4
(2009/2010 - 2015/2016)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)