Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna 02-AINU
Reguły punktacji przedmiotu

DU-CCHS - chemia, specjalność chemia środowiska
DU-CHB - chemia, specjalność chemia biologiczna
DU-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DU-CHM - chemia, specjalność chemia materiałowa
DU-CHSt - chemia, specjalność chemia stosowana
DUx-CCHS - chemia, specjalność chemia środowiska
DUx-CHB - chemia, specjalność chemia biologiczna
DUx-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DUx-CHM - chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rek. 2019/2020)
DUx-CHO - chemia, specjalność chemia ogólna

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-CCHS
chemia, specjalność chemia środowiska
DU-CHB
chemia, specjalność chemia biologiczna
DU-CHK
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DU-CHM
chemia, specjalność chemia materiałowa
DU-CHSt
chemia, specjalność chemia stosowana
DUx-CCHS
chemia, specjalność chemia środowiska
DUx-CHB
chemia, specjalność chemia biologiczna
DUx-CHK
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DUx-CHM
chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rek. 2019/2020)
DUx-CHO
chemia, specjalność chemia ogólna
Punktacja ECTS
ECTS
7
(2015/2016 - ...)
8
(2009/2010 - 2015/2016)
6
(2008/2009 - 2008/2009)
8
(2009/2010 - 2015/2016)
7
(2007/2008 - 2007/2008)
6
(2008/2009 - 2008/2009)
8
(2009/2010 - 2015/2016)
6
(2008/2009 - 2008/2009)
8
(2009/2010 - 2015/2016)
6
(2008/2009 - 2008/2009)
8
(2009/2010 - 2015/2016)
7
(2012/2013 - 2015/2016)
6
(2008/2009 - 2008/2009)
7
(2012/2013 - 2015/2016)
7
(2007/2008 - 2007/2008)
6
(2008/2009 - 2008/2009)
7
(2012/2013 - 2015/2016)
6
(2008/2009 - 2008/2009)
7
(2009/2010 - 2015/2016)
7
(2012/2013 - 2015/2016)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)