Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Journal Club 01-N-JCLUB-Z
Reguły punktacji przedmiotu

ZUx-Biol - biologia
ZUx-OSS - ochrona środowiska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZUx-Biol
biologia
ZUx-OSS
ochrona środowiska
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2012/2013 - ...)
3
(2012/2013 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)