Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizykochemiczne podstawy życia 01-N-FICHEMZYC
Reguły punktacji przedmiotu

DL-BTech - biotechnologia
DL-Biol - biologia
DLx-BTech - biotechnologia
DLx-Biol - biologia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-BTech
biotechnologia
DL-Biol
biologia
DLx-BTech
biotechnologia
DLx-Biol
biologia
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2012/SZ - ...)
6
(2012/SZ - ...)
6
(2012/SZ - 2012/SZ)
8
(2013/SZ - ...)
6
(2012/SZ - 2012/SZ)
8
(2013/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)