Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia 01-N-EKOLOG
Reguły punktacji przedmiotu

01-MOST - Studenci, którzy przyjechali w ramach MOST
DL-OSS - ochrona środowiska
DLx-OCHH - ochrona środowiska, specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery (Piła)
DLx-OSS - ochrona środowiska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
01-MOST
Studenci, którzy przyjechali w ramach MOST
DL-OSS
ochrona środowiska
DLx-OCHH
ochrona środowiska, specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery (Piła)
DLx-OSS
ochrona środowiska
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2014/SL - ...)
3
(2012/SZ - ...)
3
(2012/SZ - ...)
3
(2012/SZ - 2012/SZ)
6
(2014/SL - 2017/SL)
5
(2018/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)