Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obliczenia wielkiej skali 01-MK-BI-OBLIWIEL
Reguły punktacji przedmiotu

S2-BIW - bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021)
X-S2-BioInf - bioinformatyka (makrokierunek)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-BIW
bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021)
X-S2-BioInf
bioinformatyka (makrokierunek)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2011/SL - ...)
4
(2011/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)