Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkolenie BHP 00-BHP
Reguły punktacji przedmiotu

DL-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
DL-FH - filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (makrokierunek)
DL-HISN - historia, specjalność nauczycielska
DL-HM - historia, specjalność mediewistyka
DL-Historia - historia
DL-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-WSCHOD - wschodoznawstwo
DLx-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
DLx-BP - biologia, specjalność nauczanie przyrody
DLx-BTech - biotechnologia
DLx-BioInf - bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP)
DLx-Biol - biologia
DLx-DPiZ - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
DLx-EDNI - pedagogika, specj. edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnospr. intelektualną w st. lekkim
DLx-EduANG - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski-nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DLx-EduNIEM - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki- nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DLx-EduTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
DLx-FAng - filologia angielska (Kalisz)
DLx-FH - filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DLx-GEM - geografia, specjalność ekologia miasta
DLx-GInf - geografia, specjalność geoinformacja
DLx-GWP - gospodarka wodna (Piła)
DLx-HISN - historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HW - historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HWS - humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DLx-HWSO - humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki
DLx-Historia - historia (ost. rek. 2019/2020)
DLx-KEURP - komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)
DLx-OCHH - ochrona środowiska, specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery (Piła)
DLx-OSS - ochrona środowiska
DLx-PKZ - pedagogika, specjalność kształcenie zdalne
DLx-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
DLx-PedSP - pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
DLx-Port - filologia, specjalność filologia portugalska
DLx-RS - pedagogika, specjalność resocjalizacja
DLx-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
DLx-WPiNP - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
DLx-WU - pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
DM-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie
DM-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-FilPol - filologia polska, studia stacjonarne drugiego stopnia
DU-Inf - informatyka
DU-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DU-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-Mat - matematyka
DUx-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
DUx-DPiZ - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
DUx-EMTI - pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
DUx-EduTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
DUx-EtnA - etnologia, studia w j. angielskim
DUx-FCHX - filologia, specjalność filologia chorwacka
DUx-GL - geologia
DUx-GP - gospodarka przestrzenna
DUx-GPR - gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (Słubice)
DUx-HISN - historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
DUx-HMK - historia, specjalność myśl i kultura polityczna
DUx-HW - historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Hist - historia (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Inf - informatyka
DUx-KEURP - komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)
DUx-KUK - historia, specjalność kultura klasyczna (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Mat - matematyka
DUx-Muzy - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)
DUx-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
DUx-PedRD - pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
DUx-PedSP - pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
DUx-RS - pedagogika, specjalność resocjalizacja
DUx-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
DUx-SinoX - filologia, specjalność sinologia (ost. rek. 2019/2020)
DUx-WPiNP - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
DUx-WSCHOD - wschodoznawstwo
DUx-WU - pedagogika specjalna, specj. pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ZLx-FilPol - filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
ZU-DPiZ - pedagogika, doradztwo personalne i zawodowe
ZU-EDIG - pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
ZU-Mat - matematyka
ZU-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
ZUx-DPiZ - pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne
ZUx-GPRZ - gospodarka przestrzenna (1,5 roku) (ost.rek. 01.02.2017)
ZUx-HISN - historia, specjalność nauczycielska
ZUx-Mat - matematyka
ZUx-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-ArchDok
DL-FH
DL-HISN
DL-HM
DL-Historia
DL-MISH
DL-MISHIS
DL-MISHIS2
DL-WSCHOD
DLx-ArchDok
DLx-BP
DLx-BTech
DLx-BioInf
DLx-Biol
DLx-DPiZ
DLx-EDNI
DLx-EduANG
DLx-EduNIEM
DLx-EduTER
DLx-FAng
DLx-FH
DLx-GEM
DLx-GInf
DLx-GWP
DLx-HISN
DLx-HW
DLx-HWS
DLx-HWSO
DLx-Historia
DLx-KEURP
DLx-OCHH
DLx-OSS
DLx-PKZ
DLx-POW
DLx-PedSP
DLx-Port
DLx-RS
DLx-SPZ
DLx-WPiNP
DLx-WU
DM-MISH
DM-MISHIS
DU-FilPol
DU-Inf
DU-MISH
DU-MISHIS
DU-Mat
DUx-ArchDok
DUx-DPiZ
DUx-EMTI
DUx-EduTER
DUx-EtnA
DUx-FCHX
DUx-GL
DUx-GP
DUx-GPR
DUx-HISN
DUx-HMK
DUx-HW
DUx-Hist
DUx-Inf
DUx-KEURP
DUx-KUK
DUx-Mat
DUx-Muzy
DUx-POW
DUx-PedRD
DUx-PedSP
DUx-RS
DUx-SPZ
DUx-SinoX
DUx-WPiNP
DUx-WSCHOD
DUx-WU
ZLx-FilPol
ZU-DPiZ
ZU-EDIG
ZU-Mat
ZU-SPZ
ZUx-DPiZ
ZUx-GPRZ
ZUx-HISN
ZUx-Mat
ZUx-SPZ
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 0
(2010/2011 - 2011/2012)
1
(2012/SL - 2012/SL)
0
(2010/2011 - 2011/2012)
0
(2010/2011 - 2011/2012)
0
(2010/2011 - 2011/2012)
0
(2010/2011 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2013/2014 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
1
(2012/2013 - ...)
1
(2012/SL - 2012/SL)
0
(2013/2014 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2014/SZ - ...)
0
(2014/SZ - ...)
0
(2015/SZ - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2018/SZ - ...)
0
(2010/2011 - ...)
nie zdefiniowano 0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/SZ - ...)
1
(2010/2011 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
1
(2010/2011 - 2011/2012)
1
(2012/SZ - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2015/SZ - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2010/2011 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2010/2011 - ...)
0
(2018/SZ - ...)
0
(2013/2014 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2015/2016 - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2016/2017 - ...)
0
(2011/2012 - 2011/2012)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
1
(2010/2011 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2015/2016 - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2010/2011 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
Sztuczne - 1 punkt oznacza zaliczenie przedmiotu
ZAL
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2012/SZ - ...)
1
(2012/SZ - ...)
1
(2012/SZ - ...)
1
(2012/SZ - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2012/SZ - ...)
1
(2012/SZ - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano