Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenie BHP 00-BHP
Reguły punktacji przedmiotu

DL-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
DL-FH - filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (makrokierunek)
DL-HISN - historia, specjalność nauczycielska
DL-HM - historia, specjalność mediewistyka
DL-Historia - historia
DL-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-WSCHOD - wschodoznawstwo
DLx-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
DLx-BP - biologia, specjalność nauczanie przyrody
DLx-BTech - biotechnologia
DLx-BioInf - bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021)
DLx-Biol - biologia
DLx-DPiZ - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
DLx-EDNI - pedagogika, specj. edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnospr. intelektualną w st. lekkim
DLx-EduANG - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski-nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DLx-EduNIEM - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki- nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DLx-EduTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
DLx-FAng - filologia angielska (Kalisz)
DLx-FH - filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DLx-GEM - geografia, specjalność ekologia miasta
DLx-GInf - geografia, specjalność geoinformacja
DLx-GWP - gospodarka wodna (Piła)
DLx-HISN - historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HW - historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HWS - humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DLx-HWSO - humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki
DLx-Historia - historia (ost. rek. 2019/2020)
DLx-KEURP - komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)
DLx-OCHH - ochrona środowiska, specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery (Piła)
DLx-OSS - ochrona środowiska
DLx-PKZ - pedagogika, specjalność kształcenie zdalne
DLx-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
DLx-PedSP - pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
DLx-Port - filologia, specjalność filologia portugalska
DLx-RS - pedagogika, specjalność resocjalizacja
DLx-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
DLx-WPiNP - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
DLx-WU - pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
DM-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie
DM-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-FilPol - filologia polska, studia stacjonarne drugiego stopnia
DU-Inf - informatyka
DU-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DU-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-Mat - matematyka
DUx-ArchDok - historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
DUx-DPiZ - pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
DUx-EMTI - pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
DUx-EduTER - pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
DUx-EtnA - etnologia, studia w j. angielskim
DUx-FCHX - filologia, specjalność filologia chorwacka
DUx-GL - geologia
DUx-GP - gospodarka przestrzenna
DUx-GPR - gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (Słubice)
DUx-HISN - historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
DUx-HMK - historia, specjalność myśl i kultura polityczna
DUx-HW - historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Hist - historia (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Inf - informatyka
DUx-KEURP - komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)
DUx-KUK - historia, specjalność kultura klasyczna (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Mat - matematyka
DUx-Muzy - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)
DUx-POW - pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
DUx-PedRD - pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
DUx-PedSP - pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
DUx-RS - pedagogika, specjalność resocjalizacja
DUx-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
DUx-SinoX - filologia, specjalność sinologia (ost. rek. 2019/2020)
DUx-WPiNP - pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
DUx-WSCHOD - wschodoznawstwo
DUx-WU - pedagogika specjalna, specj. pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ZLx-FilPol - filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
ZLx-TR - turystyka i rekreacja
ZU-DPiZ - pedagogika, doradztwo personalne i zawodowe
ZU-EDIG - pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
ZU-Mat - matematyka
ZU-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
ZUx-DPiZ - pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne
ZUx-GPRZ - gospodarka przestrzenna (1,5 roku) (ost.rek. 01.02.2017)
ZUx-HISN - historia, specjalność nauczycielska
ZUx-Mat - matematyka
ZUx-SPZ - pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-ArchDok
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
DL-FH
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (makrokierunek)
DL-HISN
historia, specjalność nauczycielska
DL-HM
historia, specjalność mediewistyka
DL-Historia
historia
DL-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-WSCHOD
wschodoznawstwo
DLx-ArchDok
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
DLx-BP
biologia, specjalność nauczanie przyrody
DLx-BTech
biotechnologia
DLx-BioInf
bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021)
DLx-Biol
biologia
DLx-DPiZ
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
DLx-EDNI
pedagogika, specj. edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnospr. intelektualną w st. lekkim
DLx-EduANG
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski-nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DLx-EduNIEM
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki- nauczycielskie studia dwuprzedmiotow
DLx-EduTER
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm
DLx-FAng
filologia angielska (Kalisz)
DLx-FH
filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DLx-GEM
geografia, specjalność ekologia miasta
DLx-GInf
geografia, specjalność geoinformacja
DLx-GWP
gospodarka wodna (Piła)
DLx-HISN
historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HW
historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
DLx-HWS
humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
DLx-HWSO
humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki
DLx-Historia
historia (ost. rek. 2019/2020)
DLx-KEURP
komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)
DLx-OCHH
ochrona środowiska, specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery (Piła)
DLx-OSS
ochrona środowiska
DLx-PKZ
pedagogika, specjalność kształcenie zdalne
DLx-POW
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
DLx-PedSP
pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
DLx-Port
filologia, specjalność filologia portugalska
DLx-RS
pedagogika, specjalność resocjalizacja
DLx-SPZ
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
DLx-WPiNP
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe
DLx-WU
pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
DM-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, studia stacjonarne magisterskie
DM-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-FilPol
filologia polska, studia stacjonarne drugiego stopnia
DU-Inf
informatyka
DU-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-Mat
matematyka
DUx-ArchDok
historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)
DUx-DPiZ
pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
DUx-EMTI
pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
DUx-EduTER
pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
DUx-EtnA
etnologia, studia w j. angielskim
DUx-FCHX
filologia, specjalność filologia chorwacka
DUx-GL
geologia
DUx-GP
gospodarka przestrzenna
DUx-GPR
gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (Słubice)
DUx-HISN
historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)
DUx-HMK
historia, specjalność myśl i kultura polityczna
DUx-HW
historia, specjalność historia wojskowości (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Hist
historia (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Inf
informatyka
DUx-KEURP
komunikacja europejska (IKE Gniezno) (profil praktyczny)
DUx-KUK
historia, specjalność kultura klasyczna (ost. rek. 2019/2020)
DUx-Mat
matematyka
DUx-Muzy
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Kalisz)
DUx-POW
pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
DUx-PedRD
pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
DUx-PedSP
pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
DUx-RS
pedagogika, specjalność resocjalizacja
DUx-SPZ
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
DUx-SinoX
filologia, specjalność sinologia (ost. rek. 2019/2020)
DUx-WPiNP
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
DUx-WSCHOD
wschodoznawstwo
DUx-WU
pedagogika specjalna, specj. pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ZLx-FilPol
filologia polska, profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016)
ZLx-TR
turystyka i rekreacja
ZU-DPiZ
pedagogika, doradztwo personalne i zawodowe
ZU-EDIG
pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
ZU-Mat
matematyka
ZU-SPZ
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
ZUx-DPiZ
pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne
ZUx-GPRZ
gospodarka przestrzenna (1,5 roku) (ost.rek. 01.02.2017)
ZUx-HISN
historia, specjalność nauczycielska
ZUx-Mat
matematyka
ZUx-SPZ
pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 0
(2010/2011 - 2011/2012)
1
(2012/SL - 2012/SL)
0
(2010/2011 - 2011/2012)
0
(2010/2011 - 2011/2012)
0
(2010/2011 - 2011/2012)
0
(2010/2011 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2013/2014 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
1
(2012/2013 - ...)
1
(2012/SL - 2012/SL)
0
(2013/2014 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2014/SZ - ...)
0
(2014/SZ - ...)
0
(2015/SZ - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2018/SZ - ...)
0
(2010/2011 - ...)
nie zdefiniowano 0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/SZ - ...)
1
(2010/2011 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
1
(2010/2011 - 2011/2012)
1
(2012/SZ - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2015/SZ - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2010/2011 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2010/2011 - ...)
0
(2018/SZ - ...)
0
(2013/2014 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2015/2016 - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2016/2017 - ...)
0
(2011/2012 - 2011/2012)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2012/2013 - ...)
0
(2019/2020 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
1
(2010/2011 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
0
(2015/2016 - ...)
0
(2012/SZ - ...)
0
(2010/2011 - ...)
0
(2011/2012 - ...)
Sztuczne - 1 punkt oznacza zaliczenie przedmiotu
ZAL
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2012/SZ - ...)
1
(2012/SZ - ...)
1
(2012/SZ - ...)
1
(2012/SZ - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2012/SZ - ...)
1
(2012/SZ - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)