Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Film i percepcja wzrokowa: Malarstwo w filmie versus filmowe malarstwo [03-MF-12FKMDM] Semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1
Moodle ID: 401122_1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Film i percepcja wzrokowa: Malarstwo w filmie versus filmowe malarstwo [03-MF-12FKMDM]
Zajęcia: Semestr letni 2021/2022 [2022/SL] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 322
Collegium Maius jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Prowadzący: Grażyna Gajewska
Literatura:

‒ Gage John, Kolor i znaczenie, przeł. J. Holzman, A. Żakiewicz, Kraków 2010

‒ Gage John, Kolor i kultura, przeł. J. Holzman, Kraków 2008

‒ Gombrich Ernst Hans, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, przeł. J. Zarański, Warszawa 1981

‒ Gwóźdź Andrzej (red.), Europejskie manifesty kina, Warszawa 2002, manifest: F. Léger, Malarstwo i kino, s. 179-180.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień.

2. Dyskusja.

3. Praca z tekstem.

4. Metoda analizy przypadków.

5. Metoda projektu.

6. Demonstracje dźwiękowe i/lub video.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby oceniania:

- projekt

- prezentacja multimedialna

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

Student/studentka ma bardzo dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu związków filmu z innymi sztukami. Zna specyfikę różnych sztuk oraz najważniejsze teorie dotyczące tych relacji i potrafi osadzić je w kontekście historycznym. Potrafi podać reprezentacyjne przykłady związków filmu z literaturą i malarstwem. W analizach i interpretacjach potrafi stosować metodologie z zakresu filmoznawstwa oraz odpowiadającą jej terminologię. Potrafi samodzielnie opracować temat pracy zaliczeniowej, przekonująco i interesująco omówić go i zaprezentować publicznie.

dobry plus (+db; 4,5):

Student/studentka ma ugruntowaną wiedzę z zakresu związków filmu z innymi sztukami. Zna najważniejsze teorie dotyczące tych relacji i potrafi osadzić je w kontekście historycznym. Potrafi podać reprezentacyjne przykłady związków filmu z literaturą i malarstwem. W analizach i interpretacjach potrafi w dobrym stopniu stosować metodologie z zakresu filmoznawstwa oraz odpowiadającą jej terminologię. Potrafi samodzielnie opracować temat pracy zaliczeniowej i omówić go i zaprezentować publicznie.

dobry (db; 4,0):

Student/studentka ma uporządkowaną wiedzę z zakresu związków filmu z innymi sztukami. Potrafi podać reprezentacyjne przykłady związków filmu z literaturą, fotografią, malarstwem. W analizach i interpretacjach w ograniczonym zakresie stosuje metodologie z dziedziny filmoznawstwa oraz odpowiadającą jej terminologię. Potrafi samodzielnie opracować temat pracy zaliczeniowej i omówić go i zaprezentować publicznie.

dostateczny plus (+dst; 3,5):

Student/studentka dysponuje podstawową wiedzą z zakresu związków filmu z innymi sztukami. W nieznacznym stopniu potrafi podać reprezentacyjne przykłady związków filmu z literaturą i malarstwem. W analizach i interpretacjach w ograniczonym zakresie stosuje metodologie z dziedziny filmoznawstwa oraz odpowiadającą jej terminologię. Potrafi samodzielnie opracować temat pracy zaliczeniowej, omówić go i zaprezentować publicznie.

dostateczny (dst; 3,0):

Student/studentka dysponuje podstawową wiedzą z zakresu związków filmu z innymi sztukami. W nieznacznym stopniu potrafi podać reprezentacyjne przykłady związków filmu z literaturą i malarstwem. W analizach i interpretacjach w podstawowym zakresie stosuje metodologie z dziedziny filmoznawstwa oraz odpowiadającą jej terminologię. W podstawowym zakresie potrafi opracować temat pracy zaliczeniowej, omówić go i zaprezentować publicznie.

niedostateczny (ndst; 2,0):

Student/studentka nie potrafi zaprezentować podstawowej wiedzy z zakresu związków filmu z innymi sztukami. Nie potrafi podać reprezentacyjne przykłady związków filmu z literaturą i malarstwem. W analizach i interpretacjach nie odnosi się do metodologii z dziedziny filmoznawstwa oraz odpowiadającej jej terminologii. Nie potrafi samodzielnie opracować tematu pracy zaliczeniowej, omówić go i zaprezentować publicznie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)