Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody stratygrafii [07-MS-GL2-DI] Semestr zimowy 2021/2022
Wykład, grupa nr 1
Moodle ID: 383777_1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody stratygrafii [07-MS-GL2-DI]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/2022 [2021/SZ] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Kamilla Pawłowska
Literatura:

Birkenmajer, K. (ed.), 1975. Zasady Polskiej Klasyfikacji, Terminologii i Nomenklatury

• Stratygraficznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 63 s.

• Eicher, D.L., 1979. Czas geologiczny. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 208 s.

• Haczewski, G., 1986. Miejsce i rola litologicznych poziomów przewodnich w lito- i chronostratygrafii. Przegląd Geologiczny, 5: 247-250.

• Karnkowski, P.H., 1986. Jednostki allostratygraficzne – propozycja nowych wydzieleń formalnych w polskiej klasyfikacji stratygraficznej. Przegląd Geologiczny, 5: 255-257.1983.

• North American Stratigraphic Code, North American Commission on Stratigraphic Nomenclature. AAPG Bull., 67: 841-876.

• Racki, G., Narkiewicz, M., 2007. Polskie zasady stratygrafii. Komisja stratygrafii Komitetu Nauk Geologicznych PAN

• Szulczewski, M.,1986. Koncepcje i rzeczywistość klasyfikacji stratygraficznej. Przegląd Geologiczny,5:233-237.

• Wagner, R., 1986. Problemy formalnej litostratygrafii cyklotemów ewaporatowych na przykładzie cechsztynu. Przegląd Geologiczny, 5: 250-254.

Zakres tematów:

Podany w sylabusie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Sposób pracy ze studentami: z grupa i indywidualnie ze studentem.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: nie dotyczy.

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu: zaliczenie odbywa się na podstawie egzaminu z zakresu zrealizowanego materiału. Istnieje jedna możliwość poprawiania egzaminu. Nieobecność na egzaminie, bez okazania usprawiedliwienia lekarskiego, jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie lekarskie należy przedłożyć prowadzącemu ćwiczenia nie później niż 7 dni od daty terminu egzaminu. Tryb stacjonarny/zdalny.

Termin egzaminu/zaliczenia: szczegółowo zostanie uzgodniony ze starostą

Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego: szczegółowo zostanie uzgodniony ze starostą

Tryb ogłaszania wyników egzaminu/zaliczenia: USOS

Tryb dokonywania wpisów ocen z egzaminu/zaliczenia: USOS

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)