Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 07-ZPT-TR2-DL
Semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 07-ZPT-TR2-DL
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020/SZ) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 89
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Magdalena Kugiejko
Literatura:

Biczysko W., Tauber R., 2003, Zarządzanie finansami w hotelarstwie, gastronomi i turystyce, Poznań

Bosiacki S. (red.), 2008, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Poznań

Ciechanowska M., Wesołowska A., 2007. Zakładamy firmę.

Czechowski L. 2007, Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku turystycznym, Gdańsk

Gołembski G., 2009. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej.

Gołembski G. (red.) – praca zbiorowa, 2007. Przedsiębiorstwo turystyczne.

Jędrzejczyk I., 2000. Nowoczesny biznes turystyczny.

Lichtarski J. i in., 1999. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.

Panasiuk A., 2006. Marketing usług turystycznych.

Rapacz A., 2001. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej.

Sarnowski J., Kirejczyk E., 2007. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.

Stabryła A., 2012, Podstawy organizacji i zarządzania. Podejście i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Szczepańska K., 2011, Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, CH Beck, Warszawa.

Zakres tematów:

1. specyfika przedsiębiorstw turystycznych ( formy przedsiębiorstw turystycznych)

2. makro i mikrootoczenie przedsiębiorstwa - Interesariusze

3. podstawowe metody zarządzania przedsiębiorstwem - zarządzanie ludźmi i strukturami występującymi w przedsiębiorstwach turystycznych

4. metody zarządzania przedsiębiorstwem

(m. in. marketingowe i finansowe zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością, zarządzanie kryzysowe)

5. rozwój przedsiębiorstw w perspektywie czasowej

Metody dydaktyczne:

metody oparte na słowie

metody oparte na obserwacji

metody oparte na praktyce

metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa itp.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

ocena z testu na zakończenie zajęć - EGZAMIN (90%),

ocena aktywności studenta podczas zajęć i konsultacji (10%).

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0) >90%

dobry plus (+db; 4,5) 80 – 90%

dobry (db; 4,0) 70 – 80%

dostateczny plus (+dst; 3,5) 60 - 70%

dostateczny (dst; 3,0) 50 – 60%

niedostateczny (ndst; 2,0) <50 % punktów

Obecność na zajęciach jest wskazana.

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.