Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka stratygrafii [07-MS-GL1-DU] Semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1
Moodle ID: 353868_1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka stratygrafii [07-MS-GL1-DU]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020/SZ] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Dominik Pawłowski
Literatura:

Brenner, R. L., McHargue, T. R., 1988. Integrative stratigraphy. Concepts and applications. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 419 str.

Catuneanu et al., 2011. Sequence Stratigraphy: Methodology and Nomenclature. Newsletters on Stratigraphy, Vol. 44/3, 173–245.

Doyle, P., Bennett M.R. 1998. Unlocking the stratigraphical record. Advances in Modern Stratigraphy. Willey. ISBN: 978-0-471-97463-5

Ellis D., Singer J., 2008. Well Logging for Earth Scientists.

Krzywiec, P., 1993. Stratygrafia sekwencyjna. Przegląd Geologiczny 10/1993, 681-687.

Porębski, S. J., 1996. Podstawy stratygrafii sekwencji w sukcesjach klastycznych. Przegląd Geologiczny 44, 995-1006.

Racki, G., Narkiewicz, M., 2006. Polskie zasady stratygrafii. PIG Warszawa

Salvador, A., 1994. International Stratigraphic Guide. A guide to Stratigraphic Classification, Terminology, and Procedure. Geological Society of America. ISBN-13: 978-0813774015

Stanley, S.M., 2002. Historia Ziemi. PWN, Warszawa. ISBN: 8301136251

Visher, G. S., 1999. Stratigraphic systems. Origin and application. Academic Press, 700 str.

ICS (International Commission on Stratigraphy) - http://www.stratigraphy.org/

Stratygrafia sekwencyjna - http://www.sepmstrata.org

Zakres tematów:

podany w sylabusie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Sposób pracy ze studentami: z grupa i indywidualnie ze studentem

Metody i kryteria oceniania:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: nie dotyczy

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu: egzamin odbywa się na podstawie weryfikacji wiedzy z zakresu zrealizowanego materiału. Istnieje jedna możliwość poprawiania egzaminu. Nieobecność na egzaminie, bez okazania usprawiedliwienia lekarskiego, jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie lekarskie należy przedłożyć prowadzącemu ćwiczenia nie później niż 7 dni od daty terminu egzaminu. Tryb zdalny/stacjonarny

Termin egzaminu/zaliczenia: szczegóły zostaną uzgodnione ze starostą

Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego: szczegóły zostaną uzgodnione ze starostą

Tryb ogłaszania wyników egzaminu/zaliczenia: USOS

Tryb dokonywania wpisów ocen z egzaminu/zaliczenia: USOS

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)