Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska geologicznego 07-OSG-GL2-DL
Semestr letni 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Ochrona środowiska geologicznego 07-OSG-GL2-DL
Zajęcia Semestr letni 2020/2021 (2021/SL) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Krzysztof Pleskot, Marek Rasała, Małgorzata Szczepaniak
Literatura:

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, ze zm.)

Prawo Geologiczne i Górnicze, Ustawa o odpadach, Prawo Wodne, i in.

European Geoparks Magazine

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, ze zm.)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, ze zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493, ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, ze zm.)

Podręczniki:

Górski M. (ed.), 2018 - Prawo ochrony środowiska. Wolters Kluwer, Warszawa (3. wydanie, stan prawny na 15.06.2018 r.)

Barczak A., Ogonowska A., 2018 - Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach. Wolters Kluwer, Warszawa (stan prawny na 25.07.2018 r.)

Jendrośka J. (ed.), 2012 - Leksykon prawa ochrony środowiska. Wolters Kluwer, Warszawa (stan prawny na 01.01.2012 r.)

Prawo ochrony środowiska. Wyd. C.H. Beck, 2019 (12. wydanie, stan prawny na 08.08.2019 r. do Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)

Prawo ochrony środowiska. Prawo wodne. Wyd. OD.NOWA, 2019 (stan prawny na 15.05.2019 r.)

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2012 – Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. PWN, Warszawa.

Anigacz W., Zakowicz E. 2003 – Ochrona środowiska – publikacja dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Studia i Monografie z. 147. Wyd. Politechnika Opolska, Opole.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne w formie testu mieszanego

zaliczenie: 19.05.2021

zaliczenie poprawkowe: 26.05.2021

Oceny przekazywane przez system USOS

Skala ocen: zgodna z zarządzeniem Dyrekcji IG

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.