Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody stratygrafii [07-MS-GL2-DI] Semestr zimowy 2020/2021
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 1
Moodle ID: 353274_1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody stratygrafii [07-MS-GL2-DI]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020/SZ] (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 13
Prowadzący: Dominik Pawłowski
Literatura:

‒ Racki, G., Narkiewicz, M., 2006. Polskie zasady stratygrafii. PIG Warszawa

‒ Stanley, S.M., 2002. Historia Ziemi. PWN, Warszawa. ISBN: 8301136251

‒ Tabela stratygraficzna (http://www.stratigraphy.org)

‒ Doyle, P., Bennett M.R. 1998. Unlocking the stratigraphical record. Advances in Modern Stratigraphy. Willey. ISBN: 978-0-471-97463-5

‒ Salvador, A., 1994. International Stratigraphic Guide. A guide to Stratigraphic Classification, Terminology, and Procedure. Geological Society of America. ISBN-13: 978-0813774015

Zakres tematów:

podany w sylabusie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Sposób pracy ze studentami: z grupa i indywidualnie ze studentem.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: możliwa 1 nieobecność; inne nieobecności usprawiedliwiane na podstawie zwolnienia lekarskiego–termin jego przekazania do 7 dni od dnia nieobecności. Odrabianie zajęć w ramach indywidualnej pracy w zakresie zrealizowanego tematu.

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu: zaliczenie odbywa się na podstawie weryfikacji wiedzy z zakresu zrealizowanego materiału, w tym oceny bieżącej pracy studentów. Istnieje jedna możliwość poprawiania kolokwium zaliczeniowego. Nieobecność na kolokwium, bez okazania usprawiedliwienia lekarskiego, jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie lekarskie należy przedłożyć prowadzącemu ćwiczenia nie później niż 7 dni od daty terminu kolokwium. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienie do egzaminu. Tryb zdalny/stacjonarny

Termin egzaminu/zaliczenia: szczegóły zostaną uzgodnione ze starostą

Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego: szczegóły zostaną uzgodnione ze starostą

Tryb ogłaszania wyników egzaminu/zaliczenia: USOS

Tryb dokonywania wpisów ocen z egzaminu/zaliczenia: USOS

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)