Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia w naukach o Ziemi [07-CNZ-GL1-DI] Semestr letni 2020/2021
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 1
Moodle ID: 353235_1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Chemia w naukach o Ziemi [07-CNZ-GL1-DI]
Zajęcia: Semestr letni 2020/2021 [2021/SL] (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 40
Prowadzący: Marcin Siepak
Strona domowa grupy: http://lh.amu.edu.pl
Zakres tematów:

1. Oznaczanie zawartości wapnia i magnezu w wodzie oraz jej twardości i zasadowości. Bilans jonowy.

2. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) oraz chlorków metodą miareczkowania kompleksometrycznego.

3. Oznaczanie zawartości żelaza w wodzie metodą spektrofotometryczną z rodankiem amonowym i 2,2’ – dipirydylem.

4. Oznaczanie wybranych parametrów fizyczno-chemicznych wód i gruntów.

5. Oznaczanie różnych form występowania azotu w wodzie.

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach:

Usprawiedliwienia lekarskie i ze zdarzeń losowych. Odrabianie nieobecności jest obowiązkowe w terminie dodatkowym.

2. Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu:

1/ Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych jest dwustopniowe:

a. kolokwium z części teoretycznej,

b. część eksperymentalna zakończona uzyskaniem pozytywnego wyniku.

2/ Brak wystarczającej wiedzy, związanej z wykonywanym ćwiczeniem, upoważnia prowadzącego do niedopuszczenia studenta do części praktycznej, co jest równoznaczne z nie zaliczeniem ćwiczenia.

3/ Negatywny wynik części eksperymentalnej (zbyt duży błąd analizy), wynikający z winy studenta (niestaranna praca) upoważnia prowadzącego do nie zaliczenia ćwiczenia.

4/ Student jest oceniany indywidualnie z każdego przeprowadzonego ćwiczenia laboratoryjnego.

5/ Ćwiczenie powinno być zaliczone w dniu jego wykonania, w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu zaliczenia.

6/ Składowymi oceny końcowej są: średnia z ćwiczeń oraz ocena z kolokwium.

3. Termin egzaminu/zaliczenia:

- 05.07.2021 r.

4. Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego:

- 22.09.2021 r.

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)