Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika 07-L-GL1-DI
Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Logika 07-L-GL1-DI
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020/SZ) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 36
Prowadzący: Mariusz Szynkiewicz
Literatura:

Batóg T., Podstawy logiki, Poznań 1994

Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006

Wieczorek K., Wprowadzenie do logiki dla studentów wszystkich kierunków, Warszawa 2005

Zakres tematów:

I) Znaczenie terminu logika i związki logiki z innymi dziedzinami wiedzy:

- logika a filozofia,

- logika a matematyka,

- logika a informatyka,

- logika w metodologii nauk.

II) Podstawowe pojęcia:

- język formalny a j. naturalny i j. sztuczny,

- semantyka, syntaktyka, pragmatyka,

- znak, zdanie logiczne (dalej L), wartość L., zmienna L, funktory L (rodzaje f., siła f.), znak pomocniczy,

- aksjomat, tautologia i kontrtautologia,

- twierdzenie, dowód, dowodzenie,

- definicja,

- wartości logiczne i tabelka zero-jedynkowa,

- wnioskowanie L,

- paradoks, antynomia, sofizmat,

- sylogizm i sylogistyka,

- dedukcja i indukcja (i. enumeracyjna, i. eliminacyjna, i. zupełna),

- prawdopodobieństwo L.

III) Wybrane problemy i zagadnienia logiki:

- zdania analityczne a zdania syntetyczne, zdania a priori a zdania a posteriori,

- wybrane definicje prawdy,

- schematy wnioskowań,

- metody dedukcyjne i indukcyjne (elementy metodologii nauk),

- struktura formalna prawa nauki (elementy metodologii nauk),

- paradoksy i antynomie L, (przykłady).

IV) Elementy klasycznego rachunku zdań,

- słownik,

- teoria,

- użycie.

V) Elementy rachunku kwantyfikatorów,

- słownik,

- teoria,

- użycie.

VI) Definicje:

- rodzaje definicji,

- zasady formułowania poprawnych definicji,

- najczęstsze błędy definicyjne.

VII) zdania sprawdzające do działów II - VI.

Metody dydaktyczne:

- wykład (15h),

- ćwiczenia (15h),

*wykłady prowadzone są z wykorzystaniem metod multimedialnych.

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie pisemne (w oparciu o listę pytań+zadania rachunkowe)

- zakres ocen: 2 - 5

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.