Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [09-SM-M-44] Semestr letni 2020/2021
Konwersatorium, grupa nr 3
Moodle ID: 349333_3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [09-SM-M-44]
Zajęcia: Semestr letni 2020/2021 [2021/SL] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 10:15 - 11:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Agnieszka Paterska-Kubacka
Literatura:

Adekwatna dla tematów przygotowywanych prac magisterskich

‒ Burzyńska, Anna, Michał Paweł Markowski (red.) 2006. Teorie Literatury XX wieku: antologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

‒ Burzyńska, Anna, Michał Paweł Markowski (red.) 2006. Teorie Literatury XX wieku: podręcznik. Kraków: Wydawnictwo Znak.

‒ Dudziak, Arkadiusz, Agnieszka Żejmo 2008. Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów Warszawa: Wydawnictwo Difin.

‒ Wolański, Adam 2008. Edycja tekstów. Porady praktyczne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Zakres tematów:

Literaturoznawstwo chińskie

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Prezentacja multimedialna

Praca pisemna

Praca dyplomowa

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z literaturoznawstwem chińskim (w ujęciu historycznym, jak i współcześnie), uzupełniana na bieżąco wiedza z zakresu teorii o literaturze chińskiej, wysoka świadomość roli badań nad literaturą chińską;

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza orientacja w teorii literaturoznawstwa chińskiego oraz znajomość zagadnień związanych z klasyczną i współczesną literaturą chińską;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość zagadnień związanych z literaturą chińską; zadowalająca orientacja w teorii literaturoznawstwa chińskiego, wybiórcza wiedza z zakresu teorii o literaturze chińskiej, zadowalająca świadomość roli badań nad literaturą chińską;

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca znajomość zagadnień w teorii literaturoznawstwa chińskiego, historii i obecnym dorobku literatury chińskiej, mała wiedza z zakresu teorii o literaturze chińskiej, słaba świadomość roli badań nad literaturą chińską;

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca znajomość zagadnień związanych z literaturą chińską; niezadowalająca orientacja w teorii literaturoznawstwa chińskiego, niezadawalająca wiedza z zakresu teorii o literaturze chińskiej, niezadawalająca świadomość roli badań nad literaturą chińską.

Uwagi:

dr A. Paterska-Kubacka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)