Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia komputerowa [07-PK-GL1-DI] Semestr zimowy 2019/2020
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 1
Moodle ID: 328322_1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia komputerowa [07-PK-GL1-DI]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/2020 [2019/SZ] (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Karina Apolinarska, Dominik Pawłowski
Literatura:

MacDonald M., 2008. Excel. Nieoficjalny podręcznik

Masłowski K., 2010. Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik. Helion

Masłowski K., 2010. Excel 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion

Masłowski K., 2016. Excel 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion

Bain S., 2004. CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik. Helion (i późniejsze wersje programu)

Zakres tematów:

Wstęp do Excela (Zapis liczb, tekstów, edytowanie, tworzenie, wypełnianie, formatowanie, importowanie)

Tworzenie i korzystanie z formuł i podstawowych funkcji. Sortowanie, filtrowanie danych. Praca z wykorzystaniem wybranych danych geologicznych

Praca na dużych arkuszach z wykorzystaniem wybranych danych geologicznych - przenoszenie, kopiowanie, aktualizacja, formatowanie. Arkusze zawierające dane wprowadzane z wielu źródeł

Funkcje bazodanowe, tabele i wykresy przestawne

Kreator wykresów. Tworzenie zaawansowanych wykresów z wykorzystaniem wybranych danych geologicznych oraz ich obróbka. Prezentacja i interpretacja wyników

Wstęp do Corela (zapoznanie z możliwościami programu, podstawowymi narzędziami, wykonanie prostych ćwiczeń, zapoznanie z możliwościami zastosowania programu do przygotowania grafiki geologicznej)

Przygotowanie profilu litologicznego. Graficzne odzwierciedlenie danych o miąższości osadu, rodzaju osadu (szrafury)

Tworzenie profilu sedymentologicznego z uwzględnieniem miąższości warstw osadu, frakcji osadu, struktur sedymentacyjnych

Przygotowanie przekroju hydrologicznego z uwzględnieniem rodzaju i miąższości osadów, zaznaczenie zwierciadła wód gruntowych, zaznaczenie studni

Wykonanie podstawowej mapy obszaru badan geologicznych z zaznaczeniem stanowisk badawczych oraz innych wybranych elementów

Metody dydaktyczne:

Sposób pracy ze studentami: z grupa i indywidualnie ze studentem.

Metody i kryteria oceniania:

Prof. UAM dr hab. Dominik Pawłowski:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach:

możliwa 1 nieobecność; inne nieobecności usprawiedliwiane na podstawie zwolnienia lekarskiego–termin jego przekazania do 7 dni od dnia nieobecności. Odrabianie zajęć w ramach indywidualnej pracy w zakresie zrealizowanego tematu.

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu:

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie wykonanych ćwiczeń po każdych zajęciach oraz kolokwium końcowego zaliczeniowego; kolokwium obejmuje wykonanie zadań sprawdzających praktyczną znajomość technik wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w badaniach geologicznych. Istnieje jedna możliwość poprawiania kolokwium zaliczeniowego. Nieobecność na kolokwium, bez okazania usprawiedliwienia lekarskiego, jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie lekarskie należy przedłożyć prowadzącemu ćwiczenia w ciągu nie później niż 7 dni od daty terminu kolokwium.

prof. UAM dr hab. Karina Apolinarska

Praktyczne umiejętności przekazywane przez prowadzącego podczas zajęć bardzo trudno jest odrobić we własnym zakresie. Dlatego obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Możliwa jedna nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim.

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu:

zaliczenie odbywa się na podstawie wykonanych na zajęciach ćwiczeń oraz kolokwium końcowego. Istnieje jedna możliwość poprawiania kolokwium zaliczeniowego. Nieobecność na kolokwium, bez okazania usprawiedliwienia lekarskiego, jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie lekarskie należy przedłożyć prowadzącemu ćwiczenia w ciągu nie później niż 7 dni od daty terminu kolokwium.

Termin zaliczenia: zaliczenie na ostatnich zajęciach

Termin zaliczenia poprawkowego: nie dłużej niż dwa tygodnie po zaliczeniu

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)