Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do paleontologii i stratygrafii [07-WPS-GL1-DL] Semestr zimowy 2019/2020
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 2
Moodle ID: 328268_2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do paleontologii i stratygrafii [07-WPS-GL1-DL]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/2020 [2019/SZ] (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 13
Prowadzący: Dominik Pawłowski
Literatura:

‒ Radwańska U. 2007. Przewodnik do ćwiczeń z paleontologii. Wydawnictwo INVIT.

‒ Clarckson E. 2013. Invertebrate Palaeontology and Evolution. Blackwell Publ. House.

‒ Lehman U., Hillmer G. 1987. Bezkręgowce kopalne. Wyd. Geologiczne.

‒ Stanley, S.M., 2002. Historia Ziemi. PWN, Warszawa.

‒ Tabela stratygraficzna (http://www.stratigraphy.org)

‒ Racki, G., Narkiewicz, M., 2006. Polskie zasady stratygrafii. PIG Warszawa

Zakres tematów:

Zagadnienia dotyczące systematyki paleontologicznej, nomenklatura paleontologiczna. Ewolucjonizm a paleontologia. Skamieniałości strukturalne i śladowe.

Stan zachowania skamieniałości - tafonomia i diageneza, kopalne zespoły organiczne, środowiska życia organizmów i związki między organizmami

Pojęcie skamieniałości przewodniej. Cechy skamieniałości przewodniej. Czas geologiczny a skamieniałości.

Jednokomórkowce. Otwornice i Radiolarie - budowa, środowisko życia, metody oznaczania i przydatność do oznaczania wieku skał.

Bezkręgowce. Gąbki, Jamochłony, Ramienionogi, Stawonogi, Mięczaki, Szkarłupnie, Półstrunowce - budowa, środowisko życia, metody oznaczania i przydatność do oznaczania wieku skał

Rośliny - budowa, środowisko życia, metody oznaczania i przydatność do oznaczania wieku skał

Podstawy nomenklatury i zasad stratygraficznych

Metody oznaczania wieku skał i korelacji stratygraficzne

Metody dydaktyczne:

Sposób pracy ze studentami: z grupa i indywidualnie ze studentem.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: możliwe 2 nieobecności; inne nieobecności usprawiedliwiane na podstawie zwolnienia lekarskiego–termin jego przekazania do 7 dni od dnia nieobecności. Odrabianie zajęć w ramach indywidualnej pracy w zakresie zrealizowanego tematu.

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu: zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie kolokwium końcowego zaliczeniowego; test pisemny z zakresu zrealizowanego materiału oraz test praktyczny. Istnieje jedna możliwość poprawiania kolokwium zaliczeniowego. Nieobecność na kolokwium, bez okazania usprawiedliwienia lekarskiego, jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie lekarskie należy przedłożyć prowadzącemu ćwiczenia w ciągu nie później niż 7 dni od daty terminu kolokwium.

Termin zaliczenia: styczeń 2020 (szczegółowo zostanie uzgodniony ze starostą)

Termin zaliczenia poprawkowego: styczeń 2020 (szczegółowo zostanie uzgodniony ze starostą)

Uwagi:

2gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)